Onze club

  1. Historiek

Toen eind jaren 50 de gemeenteschool in Middelkerke werd uitgebreid kwamen er niet alleen nieuwe klaslokalen bij, maar omvatte de nieuwbouw ook een turnzaal en een feestzaal.

De toenmalige gemeentesecretaris Alfons Dubois sprak heel wat personen aan om sportverenigingen op te richten. Er kwamen volleybal- en basketbalgroepen. Zo werden de heer en mevrouw Vanpaemel- Vrambout uit Oostende bereid gevonden om begin jaren 60 de turnsport in Middelkerke tot ontwikkeling te brengen. Dit gebeurde in samenwerking met de basketvereniging onder de naam Turn- en Sportvereniging Middelkerke: TSM. Het bestuur was samen met de basketvereniging met de heer Maertens als voorzitter en Gisele Peere als secretaris. Het echtpaar Vanpaemel- Vrambout vertegenwoordigde de afdeling turnen in dat bestuur.

Wegens de verschillende beleidsvisies voor turnsport en basket kwam er in juli 1975 een breuk tussen de basketclub en de turnvereniging.

Alhoewel reeds gestart met afzonderlijke turnlessen in september nam de nieuwe club M.T.V SIRENE (Middelkerkse Turnvereniging Sirene) op 25 oktober 1975 officieel zijn start onder het voorzitterschap van de heer Louis Heytens.

Toen deze in de politiek stapte werd hij tijdelijk vervangen door de heer Hubert Opdelocht.

In september 1977 nam Johan Claeys het voorzitterschap over en bouwde de club verder uit. Door meningsverschillen stapte het echtpaar Vanpaemel- Vrambout begin jaren 90 over naar de club KVGO in Oostende.

De turnvereniging werd uitgebreid met een afdeling in Westende, later in Lombardsijde onder de leiding van Diane Bouserie- Dewaele. In de jaren 90 werd ook een afdeling in Leffinge opgericht.

Spijtig genoeg overleed Johan Claeys veel te vroeg in 2001. Na een interim-periode nam Christiane Cools – secretaresse van de club sinds 1975- het voorzitterschap over. Zij kon hierbij op de steun rekenen van Simonne van der Weijde – Delvigne als penningmeester.

Het bestuur werd uitgebreid en in augustus 2004 werd de vereniging omgevormd tot vzw. Simonne van der Weijde werd toen ondervoorzitter en Josiane Keirsebilck werd penningmeester. Heel wat bestuurstaken werden opgesplitst.

In 2005 behaalde de club voor de eerste maal het nieuw ingestelde IK Gym kwaliteitslabel. Dit werd vernieuwd in 2010, 2015 & 2018.

Na het overlijden van Simonne in 2007 werd Jenny Bonte (bestuurslid sinds de oprichting) ondervoorzitter. In januari 2018 nam Elsie Vandooren het secretariaatswerk over.

In augustus 2019 kondigde Christiane Cools aan het wat kalmer aan te willen doen en nam ze ontslag als voorzitter. Een nieuwe voorzitter werd verkozen : Elsie Vandooren.

Huidig bestuur :

BACKERS Liselot Bestuurslid
BONTE Jenny Ombudsman, Ondervoorzitter
CLYNCKEMAILLIE Charlotte Bestuurslid, Verantwoordelijke marketing, Verslaggeefster
COOLS Christiane Bestuurslid
KEIRSEBILCK Josiane Materiaalverantwoordelijke
LOUWIE Carine Verantw. Feestcomité
VAN BRABANT Tine

VAN Elk Sukie
Bestuurslid


Penningmeester
VANDENBUSSCHE Kathy Jeugdsportcoördinator
VANDOOREN Elsie Voorzitter, Contactpersoon (Website), Ledenadministratie, Q4Gym-coördinator, Secretaris, Verantwoordelijke communicatie
VERBURGH Rita Sporttechnisch coördinator
WAERLOP Els Verantw. Administratie Trainers/Vrijwilligers

API (Aanspreekpunt Integriteit) : Dr. Rebecca De Kerpel
Bij de API kunnen alle betrokkenen van de club terecht met een vraag, vermoeden of klacht bij mogelijk grensoverschrijdend gedrag.


2. Missie & Visie van de club

Missie van de club

Het hart van MTV Sirene klopt in de sporthal van Middelkerke maar om sportievelingen naar de plaatselijke sporthal te krijgen wordt een redelijk ruim aanbod voorzien in de sporthallen van Lombardsijde en Leffinge. Dit vergroot de naambekendheid van de club en eens de eerste stap gezet in de plaatselijke sporthal wijkt men gemakkelijker uit naar het centrum in Middelkerke.

Visie van de club

De Middelkerkse turnclub wil in de eerste plaats aan de verschillende bevolkingslagen een ruim aanbod van turndisciplines aanbieden van goede kwaliteit en dit tegen democratische prijzen.

De aandacht gaat dan ook vooral naar het recreatieve aspect.

De jeugd vormt uiteraard de grootste pijler in deze vereniging. Er dient dan ook voor deze groep een gevarieerde turn- en danskeuze aangeboden te worden. Ook voor de volwassenen moet in het kader van een nuttige vrijetijdsbesteding een ruim aanbod bestaan.

Om de betere en sterk gemotiveerde gymnasten een grotere uitdaging te geven wordt voor Toestelturnen, Tumbling en Dubbel-minitrampoline aan competitie gedaan in de B & C reeks. Voor het Recreatief Toestelturnen en Ritmische Gymnastiek wordt met de betere gymnasten deelgenomen aan Recreatoernooien.

3. Aanbod

Om onze visie concrete vormen te geven hebben we in de eerste plaats een ruim aanbod voorzien.

Discipline: Aangeboden te:

Kleuterturnen Middelkerke Lombardsijde Leffinge

Basis toestelturnen tot 14 jaar Middelkerke Lombardsijde Leffinge

Basis toestelturnen + 12 jaar Middelkerke

Aerobics Middelkerke Lombardsijde

Damesturnen (+40j) Middelkerke

Trampoline Middelkerke

Kids Dance 1 en 2 Middelkerke

Hip Hop Middelkerke

Fit Dance & Powerfit Middelkerke Lombardsijde

Recre@+18 Middelkerke

Zumba Gold Middelkerke

Voor bepaalde afdelingen is een selectie voorzien:

Discipline: Aangeboden te:

Tumbling Middelkerke

Ritmische gymnastiek Middelkerke

Trampoline competitie Middelkerke

Competitie toestelturnen Middelkerke

Recreatief toestelturnen Lombardsijde

4. Degelijke materiële uitrusting

In de drie sporthallen is er gezorgd voor een degelijke materiële ondersteuning rekening houdend met de aangeboden disciplines. Jaarlijks wordt het materiaal in de drie sporthallen aangevuld met eigen middelen. Het materiaal is dan ook eigendom van de club.

5. Kwalitatieve lesgevers

Naast een goede materiële uitrusting gaat onze aandacht ook uit naar kwalitatieve lesgevers. Deze worden dan ook aangespoord om jaarlijks interne en externe bijscholingen te volgen.

Naam Discipline

Amber Mezaïr Kleuters
Amber RAMOUDT Competitie Toestelturnen meisjes
Axelle GOOSSENS Basisgym/Gymstars 6-12
Charlotte CLYNCKEMAILLIE Recrea RG
Dieter VERGOTE Basisgym/Gymstars 6-12
Elien COOPMAN Competitie Toestelturnen meisjes
Elsie VANDOOREN Senioren
falke DUPREZ Kleuters
Fiebe VANHEULE Recrea RG
Flore Haezaert Basisgym/Gymstars 6-12,Kleuters
Hjalmar Casteleyn Competitie Trampoline
Jana Keymeulen Recrea TU-LM-AIRTR
Karen VANDENBERGHE Recrea TU-LM-AIRTR
Kathy Dugardin Basisgym/Gymstars 6-12,Kleuters
Kathy VANDENBUSSCHE Recrea RG
katrien Hemerijcke Competitie Trampoline,Dans
Laura HELEU Kleuters
Liselot BACKERS Basisgym/Gymstars 6-12,Kleuters
LISELOTTE VERGOTE Basisgym/Gymstars 6-12,Recrea TRA-DMT-MT
Louise ENGELS Basisgym +12
Maaika VERBURGH Kleuters,Recrea TRA-DMT-MT
Manon REMY Kleuters
Marie VERBURGH Kleuters
Mieke Desanghere Recrea TU-LM-AIRTR
Nancy VAN RIEBEKE Senioren
Nathalie SARENS Aerobics
Nele DESANGHERE Recrea TU-LM-AIRTR
Nore Haezaert Basisgym/Gymstars 6-12,Kleuters
Petra Vanacker Recrea Toestelturnen
Rita VERBURGH Basisgym +12,Basisgym/Gymstars 6-12,Competitie Toestelturnen meisjes,Competitie Tumbling,Recrea Toestelturnen,Recrea TU-LM-AIRTR,Senioren
Grietkin Vanhove Kleuters
Sofie & Lieselot VAN BRABANT Dans
Stefanie DEPREITERE Recrea TU-LM-AIRTR
TINE VAN BRABANT Basisgym/Gymstars 6-12,Kleuters


6. Democratische prijzen

Dankzij de steun van de Gemeente Middelkerke die naast subsidies ook de sporthallen gratis ter beschikking stelt slagen we erin om de turnsport tegen democratische prijzen (bv: Kleuters, Basis Toestelturnen en dans - 70 euro/jaar ) aan te bieden.

Om de echte "turn minnende leden" nog meer kansen te geven wordt het volgen van een 2de, 3de of zelfs 4de afdeling aangemoedigd door een financieel niet te hoge toeslag aan te rekenen per bijkomende afdeling (10 euro/jaar per extra uur). Want als sportclub menen we dat jeugd beter af is door actief te zijn in de sportzaal dan op straat te vertoeven of urenlang voor tv te zitten.